Svet predstavlja države članice in ima ključno vlogo pri sprejemanju odločitev na ravni EU. Zakonodajne in proračunske naloge si deli s Parlamentov, zadolžen pa je tudi za usklajevanje politik držav članic, oblikovanje skupne zunanje in varnostne politike in sklepanje mednarodnih sporazumov. Svetu vsake pol leta predseduje ena izmed držav članic EU.

Ali ste vedeli, da:

  • je bila Slovenija prva izmed držav, ki so leta 2004 vstopile EU, in ki je leta 2008 predsedovala Svetu EU,
  • je med slovenskim predsedovanjem državo obiskalo več kot 27.000 delegatov, uradni vozniki pa so prevozili več kakor milijon kilometrov in porabili okoli 10,1 milijona litrov goriva,
  • prevajalski oddelek Sveta letno prevede več kot 13.000 dokumentov, kar skupaj nanese več kot milijon prevedenih strani. 

Dodatno branje