O projektu

1. maja 2014 bo minilo 10 let od vstopa Slovenije v EU. Obletnico želimo obeležiti s predstavitvijo izkušenj in mnenj o spremembah, ki jih je članstvo prineslo v delovno in vsakdanje življenje državljank in državljanov. V kontekstu razmisleka ob prvi okrogli obletnici jih želimo spodbuditi k udeležbi na volitvah kot priložnosti, da vplivajo na sestavo novega Evropskega parlamenta in s tem odločajo o prihodnosti EU. 

Namen projekta:

  • Obeležitev 10. obletnice vstopa Slovenije v Evropski uniji in največje širitve EU
  • Ozaveščanje volivcev o pomembnosti sodelovanja na volitvah v Evropski parlament kot priložnosti, da vplivajo na sestavo novega EP in s tem odločajo o prihodnosti EU
  • Zagotavljanje informacij, ki bodo volivce spodbujale k volilni udeležbi.

Cilji projekta:

  • Obeležitev obletnice s predstavitvijo različnih mnenj in izkušenj državljanov Slovenije in državljanov drugih članic EU o spremembah, ki jih je članstvo v EU prineslo v njihovo vsakdanje in poklicno življenje
  • Spodbujanje javne razprave in kritične refleksije ob obletnici z namenom pridobiti čim več mnenj in predlogov glede prihodnosti Slovenije v EU
  • Spodbujanje k udeležbi na volitvah z zagotavljanjem relevantnih informacij
  • Omogočanje enostavne primerjave političnih stališč kandidatov s stališči konkretnega volivca.

Projekt je ena izmed akcij v okviru partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom.

​Kontakt:

Urad Vlade RS za komuniciranje
Gregorčičeva 25
1000 Ljubljana

w: evropa.gov.si
t: 01 478 26 00

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji
Breg 14
1000 Ljubljana

w. www.europarl.si
t. 01 252 88 30

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Breg 14
1000 Ljubljana

w. ec.europa.eu/slovenija/index_sl.htm
t. 01 252 88 00