Slovenci smo ob vstopu v Evropsko unijo k svojemu nacionalnemu dodali še državljanstvo Evropske unije. To nacionalnega ne nadomešča, pač pa ga nadgrajuje s pravicami, ki so skupne vsem prebivalcem držav članic Evropske unije.

Med njimi so tudi tiste, ki državljanom omogočajo, da sodelujejo v demokratičnem življenju Unije in aktivno sooblikujejo politike in zakone, ki jih pripravljajo evropske institucije. 

Kako lahko državljani vplivamo na delovanje evropskih institucij in zakonov, ki jih pripravljajo?

  • Volimo in kandidiramo na lokalnih volitvah in volitvah v Evropski parlament ne glede na to, kje v EU živimo,
  • skupaj s sodržavljani EU podpremo ali pripravimo evropsko državljansko pobudo in omogočimo sprejem nove zakonodaje,
  • s peticijo se obrnemo na Evropski parlament,
  • sodelujemo na javnih posvetovanjih o zakonodajnih predlogih, ki jih pripravlja Evropska komisija.

Poleg naštetih imamo državljani EU tudi druge pravice. Katere so, lahko preverite tukaj.