Državljani Evropske unije imamo ne glede na to, v kateri državi članici prebivamo, naslednje pravice: 

  • da se prosto gibljemo po EU in prebivamo v EU,
  • da si poiščemo delo v drugi državi EU in se tam zaposlimo brez posebnega delovnega dovoljenja,
  • da pri zaposlovanju, delovnih pogojih, socialnih in davčnih ugodnostih nismo diskriminirani na podlagi narodnosti,
  • volimo in kandidiramo na lokalnih volitvah in volitvah v Evropski parlament ne glede na to, kje v EU živimo,
  • da nam na veleposlaništvu ali konzularnem predstavništvu katere koli države članice EU zunaj EU nudijo pomoč ob enakih pogojih kot državljanom te države, če ta naša država nima svojega predstavništva (pravica do diplomatske in konzularne zaščite zunaj EU),
  • da na Evropski parlament naslovimo peticijo,
  • da se obrnemo na evropskega varuha človekovih pravic ali druge institucije Evropske unije, njihov odgovor pa dobimo v maternem jeziku, 
  • da z drugimi državljani EU pripravimo ali podpremo državljansko pobudo kot poziv na novo zakonodajo EU.

Evropska unija temelji na vrednotah človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, vladavine prava in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami manjšin. Te pravice morajo brezpogojno veljati za vse državljane Evropske unije, zato jih je Unija zapisala pravno zavezujoči Listini EU o temeljnih pravicah.