Evropski varuh človekovih pravic pomaga v primeru spora med državljanom EU in institucijo EU ko pride do nepravilnosti v upravnem postopku ali do opustitve dejanj. Pravica se ne nanaša na spore na nacionalni ravni.

Evropska komisija posreduje v primeru kršitve zakonodaje EU v državi članici. Pravica se ne nanaša na spore med zasebnimi strankami.

Sistem SOLVIT je uporaben v primeru čezmejnih težav med podjetjem ali posameznim državljanom na eni strani in nacionalnim organom javne uprave na drugi, do katerih pride zaradi nepravilne uporabe prava EU.

Državljani lahko svoje pritožbe neposredno naslovijo tudi na ostale institucije Evropske unije, v primeru kršenih potrošniških pravic poiščemo pomoč Evropskega potrošniškega centra, v primeru težav z bankami in drugimi finančnimi ustanovami pa na mrežo FIN-NET. Za pomoč se lahko obrnete tudi na mrežo centrov Europe Direct, ki vas bodo usmerili na pravi naslov.