Želite kot državljan, strokovnjak, predstavnik gospodarstva ali civilne družbe prispevati svoje znanje k pripravi zakonodaje Evropske unije?

Obiščite spletišče Vaš glas v Evropi, ki na enem mestu ponuja dostop do številnih posvetovanj, razprav in drugih možnosti sodelovanja pri oblikovanju evropskih politik ali pa pridružite se posvetovalnemu odboru evropskih podjetij in predstavite svoje stališče o pomembnih vprašanjih za podjetja v Evropi.  

Dodatno branje