Vsak državljan Evropske unije ima pravico, da na Evropski parlament naslovi peticijo v obliki pritožbe ali zahteve glede zadeve, ki je v pristojnosti Evropske unije. Odbor za peticije Evropskega parlamenta peticije pregleda, odloči o njihovi dopustnosti in jih obravnava v sodelovanju z Evropsko komisijo.

Državljani na Evropski parlament največkrat naslovimo peticije glede zaščite proti diskriminaciji, zagotovitve pravice do lastnine, prostega gibanja in zaščite okolja, leta 2012 pa so v parlamentu obravnavali slabih 2.000 vlog, nekaj tudi iz Slovenije. Uspešne peticije lahko močno olajšajo življenje evropskih državljanov. Zaradi pritožbe nemške državljanke, ki je morala zaradi neveljavne evropske zdravstvene kartice kriti stroške zdravljenja svoji materi, sicer državljanki Romunije, lahko sedaj vsi Evropejci v tujini brezskrbno poiščemo zdravniško pomoč, saj nam bodo stroški zdravljenja kljub neveljavni kartici povrnjeni.