Sodišče Evropske unije zagotavlja, da se zakonodaja EU v vseh državah članicah razlaga in uporablja na enak način. V primeru kršitev je pristojno za poravnavo sporov med državami članicami, institucijami EU, podjetji in posamezniki. Sestavljajo ga sodniki iz vseh držav članic. 

Odmevne razsodbe Sodišča:

  • Sodišče je razsodilo, da poklicni nogometaši lahko brez odškodnine prestopijo v drug klub, saj je takšna omejitev neskladna s prostim pretokom delovne sile v Uniji. Tožbo proti svojemu klubu je leta 1995 vložil belgijski nogometaš Jean Marc Bosman, zato je sodba poznana kot Bosmanovo pravilo.
  • Najvišjo skupno kazen je zaradi zlorabe monopolnega položaja Sodišče dosodilo računalniškemu velikanu Microsoft in sicer v višini kar 1,64 milijarde evrov. 

Dodatno branje