Evropski svet odloča o temeljnih političnih usmeritvah in prednostnih nalogah Evropske unije ter zagotavlja potrebno spodbudo za njen razvoj.

Sestavljajo ga politični voditelji EU ter predsednika Evropskega sveta in Komisije. Srečanj se udeležuje tudi visoki predstavnik EU za zunanje zadeve in varnostno politiko. 

 

Dodatno branje