Parlament je edino neposredno voljeno telo Evropske unije in predstavlja glas 500 milijonov državljanov. Ima ključno vlogo pri izvolitvi predsednika Evropske komisije, s Svetom EU pa si deli odgovornost za sprejemanje zakonodaje in proračuna Unije. Evropski parlament deluje v treh mestih, v Bruslju, Luxembourgu in v Strasbourgu. 

Ali ste vedeli, da:

  • sta poslance v Evropskem parlamentu navduševali razstavi o enem najlepših naravnih in kulturnih biserov Slovenije, Krajinskem parku Sečoveljske soline, in edinstveni idrijski čipki.
  • ima Evropska unija 24 uradnih jezikov, na sejah Parlamenta pa poslanci uporabljajo svoj materni jezik. Tolmači njihove prispevke interpretirajo v ostalih 23. uradnih jezikov, to pa predstavlja kar 556 možnih jezikovnih kombinacij. 

Dodatno branje