Odločitve v Evropski uniji enakovredno sprejemata dve instituciji, Evropski parlament, ki predstavlja državljane, in Svet Evropske unije, v katerem so zastopane države članice. Zakonodajne predloge, o katerih odločata, običajno pripravi Evropska komisija. 

Evropska unija v nasprotju z državami, kjer se nacionalna volja izraža v parlamentu, zakonodajno vlogo podeljuje Evropskemu parlamentu, ki predstavlja državljane, in Svetu Evropske unije, kjer so zastopane države članice. V pripravo zakonodajnih predlogov je vključena še Evropska komisija, po potrebi pa tudi nekatere druge institucije EU.

Komisija na podlagi posvetovanja s strokovnjaki, civilno družbo, gospodarstvom in državljani pripravi zakonodajni predlog, ki ga obravnavata Svet Evropske unije in Evropski parlament. Ob koncu postopka Svet in Parlament enakovredno odločita, ali bo predlog postal akt, ki ga bodo morale upoštevati države članice Evropske unije.

Takšnemu postopku pravimo redni zakonodajni postopek, institucije pa ga uporabljajo pri veliki večini zakonodajnih področij. Poznamo še druge zakonodajne postopke, ki se uporabljajo ob posebnih primerih, njihova uporaba pa je odvisna od področja, ki ga EU želi s predlaganim aktom urediti.