Komisija je politično neodvisna institucija, ki zastopa interese EU kot celote. Na številnih področjih je gonilna sila razvoja Evropske unije, saj predlaga zakonodajo, politike in programe, zadolžena pa je za izvajanje odločitev Evropskega parlamenta in Sveta. Razen na področju skupne zunanje in varnostne politike zastopa Evropsko unijo v svetu.

Ali ste vedeli, da:

  • je Evropska komisija konec lanskega leta zaščitila slovenski med. Med je tako že devetnajsti v Evropski uniji registrirani slovenski avtohtoni proizvod.​

Dodatno branje