1. Vsak oddan glas pomembno vpliva na to, kakšna bo Evropa prihodnosti.

Z udeležbo na volitvah podpiramo in soustvarjamo enotno Evropsko unijo ter vrednote miru in solidarnosti med državami, na katerih je povezava utemeljena. 
 

2. Poslanci vsakodnevno odločajo o zadevah, ki pomembno vplivajo na kakovost našega življenja.
 

3. Državljani z udeležbo na volitvah posredno vplivamo na izbor predsednika Evropske komisije.

Močan Evropski parlament je skupaj s podporo državljanov temelj demokratičnega razvoja Evropske unije.