Jean-Claude Juncker je bil na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta izvoljen za predsednika Evropske komisije z veliko večino 422 glasov poslancev. Po tem, ko ga je Evropski svet 27. junija 2014 predlagal kot kandidata za funkcijo predsednika Komisije, je Jean-Claude Juncker potreboval večino, tj. 376 glasov poslancev Evropskega parlamenta. Pred glasovanjem je predstavil svoje politične usmeritve za naslednji mandat Evropske komisije, kot so določene v dokumentu z naslovom „Nov začetek za Evropo: moj načrt za delovna mesta, rast, pravičnost in demokratične spremembe“.