Plačilna nedisciplina lahko resno ogrozi preživetje malih in srednje velikih podjetij, stečaji in izguba delovnih mest pa poleg negativnih socialnih posledic povzročajo tudi nezanemarljivo gospodarsko škodo. 

Evropski parlament je zato sprejel direktivo, ki zagotavlja varno čezmejno poslovanje. Z direktivo je zmanjšal plačilne roke podjetij in javnih organov na 30 dni, zakonsko določene referenčne zamudne obrestne mere pa dvignil na najmanj 8 odstotkov.  

Konec leta 2013 je Evropski parlament potrdil 2.3 milijarde evrov vreden program COSME (2014-2020), ki je namenjen povečanju konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij. Kar 60 odstotkov vseh sredstev bo namenjenih za finančne instrumente, za podjetja v obliki jamstev in tveganega kapitala ter za spodbujanje kreditnega in investicijskega toka v sektor MSP. Podjetja bodo do sredstev COSME dostopala preko zanesljivih finančnih posrednikov v sodelujočih državah.