Varčevalci, katerih vloge v bankah ne presegajo 100.000 evrov, ne smejo utrpeti izgub v postopkih reševanja bank v težavah, so v dogovoru s Svetom Evropske unije odločili evropski poslanci. Stroške reševanja nasedle banke bodo morali najprej nositi delničarji in lastniki obveznic banke, mali varčevalci pa morajo ostati zaščiteni z jamstvom za varčevalne vloge.

Predlog je nastal potem, ko je EU reševala ciprski bančni sistem, govorilo pa se je tudi o tem, da bi del stroškov nosili tudi majhni varčevalci s pod 100.000 evrov prihrankov, ki bi izgubili nekaj denarja na svojih računih. To se na koncu ni zgodilo.

Evropski parlament je med drugim podprl tudi izboljšave glede ključnih informacij za varčevalce. Varčevalci bodo tako lahko pri varčevanjih in naložbah veliko bolj enostavno in z manj tveganja kot doslej primerjali različne varčevalne in naložbene produkte.

O obeh predlogih bodo institucije še odločale.