Tako kot v nacionalnih parlamentih tudi v Evropskem parlamentu delujejo politične stranke, ki se glede na svoje politično prepričanje združujejo v poslanske oziroma politične skupine.

Poslanci niso predstavniki nacionalnih delegacij, temveč političnih skupin, ki združujejo poslance iz več kot 160 nacionalnih političnih strank. Za ustanovitev politične skupine je potrebnih najmanj 25 poslancev, ki morajo biti izvoljeni v najmanj četrtini držav članic. Vsak poslanec lahko pripada le eni politični skupini.