Glavnina dela poslancev Evropskega parlamenta poteka v dvajsetih stalnih odborih, od katerih je vsak specializiran za svoje politično področje.

Na odborih poskušajo skupaj s političnimi somišljeniki in nasprotniki poiskati skupni imenovalec glede evropske zakonodaje, ki ga zapišejo v tako imenovana poročila. O poročilih kasneje glasujejo na plenarnih zasedanjih, ki vsak mesec potekajo v Strasbourgu. Plenarna zasedanja in seje odborov so javne, v živo pa jih lahko spremljate prek spletne strani Evropskega parlamenta. 

Vse dejavnosti Parlamenta vodi predsednik, ki mu pomaga 14 podpredsednikov. Izvoljen je za polovični mandat dveh let in pol z možnostjo podaljšanja. Predsednik predstavlja Parlament navzven in v odnosih z drugimi institucijami Evropske unije. Trenutni parlament vodi Martin Schulz iz poslanske skupine socialistov in demokratov. 

Vsak državljan lahko stopi v stik s poslanci Evropskega parlamenta. To lahko stori prek osebnih spletnih strani poslancev ali pa se obrne na informacijske pisarne, ki jih ima Evropski parlament v državah članicah. Poleg tega lahko državljani ali skupine državljanov s podpisom peticije neposredno vplivajo na pripravo zakonodaje Evropske unije.